07.11.16

Інклюзивна освіта

Джерело: сайт Всеукраїнського фонду 

Вашій увазі методичні та інформаційні матеріали серії "Інклюзивна освіта: крок за кроком", які базуються на потребах та інтересах дітей з особливими потребами та їхніх сімей. Розробка цих видань Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» є однією зі стратегій реалізації програми «Інклюзивна освіта», спрямованої на розробку ефективної моделі інклюзивної освіти, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими потребами в умовах навчального закладу за належної підтримки інших спеціалістів і батьків.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими потребами (вступ в інклюзію)

Ця добірка матеріалів має на меті ознайомити з поняттям «інклюзія», «інклюзивне навчання»; з категорією дітей, яких називають «діти з особливими освітніми потребами»; з першими кроками щодо організації навчання дітей з ООП (створення команди, розробка індивідуального навчального плану, створення адаптації та модифікації середовища, проведення спостережень, створення портфоліо).
Дані рекомендації адресовані вихователям, практичним – психологам, вихователям - методистам ДНЗ, студентам педагогічних коледжів.

Спільне викладання в інклюзивному класі : метод. матеріали / уклад. Н. З. Софій. – К. : Плеяди, 2015. – 70 с. - (Серія "Інклюзивна освіта: крок за кроком").

Запропоновані методичні матеріали – це конкретні практичні поради та рекомендації вчителям про спільне викладання в інклюзивному класі: з чого варто починати, як розподілити обов’язки зі своїм партнером, як спільно працювати над розробкою індивідуальної програми розвитку дитини, як проводити моніторинг прогресу дітей, як вибудовувати взаємини з батьками та ін. Подаються різні варіанти спільного викладання, їх переваги та недоліки; особливий акцент робиться на необхідності розвитку соціальних навичок у школярів, вихованні дружніх взаємин і позитивної «Я-концепції», наповненні навчальної атмосфери радістю та добрим настроєм.
Матеріали адресовано педагогам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам системи вищої педагогічної освіти. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / під заг. ред. Н. З. Софій – К. : Плеяди, 2015. – 66 с.

Методичний посібник «Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребам» містить загальну інформацію про структуру індивідуальної програми розвитку, процес її створення, а також практичні приклади індивідуальних програм розвитку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Посібник стане ще одним корисним ресурсом для педагогів, батьків та інших фахівців.


Підтримай себе – підтримай дитину: путівник для батьків дітей з особливими потребами : методичні матеріали / авт. колектив проекту «Інклюзивна освіта: крок за кроком». – К. : Плеяди, 2015. – 34 с. - (Серія "Інклюзивна освіта: крок за кроком").

Путівник для батьків дітей з особливими потребами «Підтримай себе – підтримай дитину» призначений для батьків дітей з особливими потребами. У путівнику подано: поради для батьків з усвідомлення власних емоцій, пов'язаних з народженням дитини; інформацію щодо кроків з пошуку джерел можливої підтримки; основні документи міжна- родного законодавства.


Спільне викладання в інклюзивному класі : методичні рекомендації / уклад. Н. М. Дятленко. - К. : Плеяди, 2015. - 20 с. - (Серія "Інклюзивна освіта: крок за кроком").
У методичних матеріалах подаються конкретні рекомендації педагогам навчальних закладів про організацію спільного викладання в інклюзивному класі; звертається увага на необхідність об’єднання зусиль і вироблення спільних стратегій для надання якісних освітніх послуг.
Матеріали адресовано вчителям, керівникам і методистам загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Індивідуальна програма розвитку: методичні матеріали / уклад. І. В. Луценко, Н. В. Заєркова. - К. : Плеяди,2015. - 20 с. - (Серія "Інклюзивна освіта: крок за кроком")

У методичних матеріалах представлено відповіді на ключові запитання, які найчастіше ставлять педагоги, фахівці й батьки при складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку, описано різні види команд, які надають підтримку дітям з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього простору.


Гіперактивна дитина у класі. Стратегії реагування та організація навчального середовища.

У методичних рекомендаціях висвітлено сучасне бачення проблеми гіперактивності з дефіцитом уваги в дітей і методи організації їх психолого-педагогічного супроводу.
Методичні рекомендації адресовано фахівцям дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, науковцям і практикам, батькам дітей з ГРДУ.


Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій, О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. - К.: Плеяди, 2015. - 172 с.

У навчально-методичному посібнику представлена навчальна програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі» та навчально-методичний супровід її реалізації.
Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам.


Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: навчально-методичний посібник / кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. — 100 с.

Добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в дошкільних навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу.
Дані матеріали сприяють розвитку дошкільного навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища в дошкільному навчальному закладі та забезпечують досягнення всіма дітьми максимально високих результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах.
Для керівників і педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, управлінь освіти, науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, батьків і членів місцевих громад.


Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад: навчально-методичний посібник / кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. під заг. ред. Шинкаренко В. І., — К. : ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”, 2013. — 96 с.

Добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Дані матеріали сприяють розвитку загальноосвітнього навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу та забезпечують досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах.
Для керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти, науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, батьків і членів місцевих громад.


Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації, переходьте за посиланням: http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/?page_nom=1

Немає коментарів:

Дописати коментар