01.02.16

ЗНО 2016. Порядок та здійснення реєстрації

ЗНО
Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО) організовує обробку реєстраційних документів абітурієнтів із Дніпропетровської та Запорізької областей.
ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ: з 01 лютого до 04 березня 2016 року


УЧАСНИКИ РЕЄСТРАЦІЇ
Випускники старшої школи ЗНЗ (шкіл, гімназій, ліцеїв тощо) поточного року
Особи (не випускники ЗНЗ поточного року), які планують вступати до ВНЗ у 2016 році

ДОКУМЕНТИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ


1. Реєстраційна картка, оформлена згідно з вимогами Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (Порядок реєстрації).
2. Копія паспорта або свідоцтва про народження (для тих, кому станом на 01 вересня 2015 року не виповнилося 16 років).
1. Якщо Ви є випускником загальноосвітнього навчального закладу минулих років та вже маєте повну загальну середню освіту, Вам потрібно підготувати такі документи: реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами Порядку реєстрації; копію документа про повну загальну середню освіту (атестат); копію паспорта.
2. Якщо Ви є учнем (слухачем, студентом) професійно-технічного, вищого навчального закладу та здобуваєте повну загальну середню освіту в поточному навчальному році, Вам потрібно підготувати такі документи: реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами Порядку реєстрації; довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття Вами в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти; копію паспорта.

            На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.


ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ
Для створення реєстраційної картки Вам потрібно відкрити сторінку «Реєстрація», розміщену на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) www.testportal.gov.ua або на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua, та ввести реєстраційні дані до реєстраційної форми.
Це можна здійснити самостійно або звернутися за допомогою до
відповідального за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який Ви закінчуєте.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВРАХОВУВАТИ ПІД ЧАС РОБОТИ З РЕЄСТРАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ
1. Перед тим, як обирати перелік навчальних предметів, із яких Ви бажаєте пройти ЗНО (не більше ніж чотири), з’ясуйте, які саме предмети потрібні для вступу до ВНЗ на конкретну спеціальність (ця інформація зазначається в Правилах прийому та публікується на сайтах ВНЗ).
2. Оберіть предмети для складання ДПА (математику або історію України). Українська мова і література обирається автоматично.
3. Під час унесення інформації про населений пункт, де Ви перебуватимете під час проведення ЗНО в червні пам'ятайте, що з урахуванням цієї інформації здійснюватиметься Ваше закріплення за пунктами проведення ЗНО.
2. Під час унесення інформації про населений пункт, де Ви перебуватимете під час проведення ЗНО в травні та червні, пам'ятайте, що з урахуванням цієї інформації здійснюватиметься Ваше закріплення за пунктами проведення ЗНО.
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ, ВАМ ПОТРІБНО РОЗДРУКУВАТИ:
– бланк реєстраційної картки;
– контрольно-інформаційний лист.
– бланк реєстраційної картки;
- контрольно-інформаційний лист.
ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ
До початку рукописного оформлення реєстраційної картки перевірте правильність зазначених у ній даних, які Вами було введено за допомоги клавіатури. Якщо Ви помітили помилку(-ки), виправте її(-їх), повернувшись до реєстраційної форми та роздрукуйте реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист ще раз.
Реєстраційна картка оформлюється українською мовою!
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ:

- від руки напишіть заяву, у якій засвідчить своє бажання бути зареєстрованим(-ою) для участі в ЗНО, факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;
- нижче заяви вкажіть дату написання, а також засвідчить її особистим підписом;
- у графах основної частини реєстраційної картки зазначте друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, що посвідчує особу, або документа, що його замінює;
- у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклейте дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).
НАДСИЛАННЯ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
Після завершення підготовки комплекту документів віддайте його відповідальному за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який Ви закінчуєте.
Після завершення підготовки комплекту документів надішліть реєстраційні документи рекомендованим листом на таку адресу: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000.
ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ РЕЄСТРАЦІЮ. Дізнатися про стан обробки реєстраційних документів Ви зможете в он-лайн режимі на сайті УЦОЯО та на  сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua , натиснувши кнопку «Реєстрація» та ввівши у відповідне поле номер реєстраційної картки.
НАДСИЛАННЯ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
За умови успішної реєстрації ДпРЦОЯО виготовить та надішле за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де Ви навчаєтеся, такі документи: реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, Сертифікат ЗНО-2016, інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік».
За умови успішної реєстрації, ДпРЦОЯО виготовить та надішле за адресою для кореспонденції, яку Ви вказали в реєстраційній картці, такі документи: реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, Сертифікат ЗНО-2016, інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік».
Для кожного учасника ЗНО на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua та ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому!

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДАНИХ
За потреби Ви можете внести зміни до реєстраційних даних шляхом перереєстрації. Для цього Вам потрібно: натиснути кнопку «Реєстрація» на сайті УЦОЯО або на  сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua , увести до відповідного поля номер та PIN-код Сертифіката, зайти до реєстраційної форми, зазначити потрібні зміни, повторно роздрукувати реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист, оформити реєстраційну картку, додати до неї надісланий раніше Сертифікат ЗНО-2016 для анулювання (у випадку зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов проходження ЗНО, додати документ, що підтверджує ці зміни) та
віддати документи відповідальному за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який Ви закінчуєте, для подальшої відправки до ДпРЦОЯО
За умови успішної реєстрації, відправити документи на адресу ДпРЦОЯО, (Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000).
Внести зміни до реєстраційних даних можна до 18.03.2016 року
ВІДМОВА В РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ:
1) будете вимагати внесення до реєстраційних даних інформації, яка не передбачена Порядком реєстрації;
2) не надасте документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної Вами в реєстраційній картці;
3) надасте  недостовірну інформацію;
4) відповідно до вимог законодавства, не маєте права на реєстрацію для участі в ЗНО;
5) відправите реєстраційні документи після завершення встановленого терміну реєстрації (перереєстрації), дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;
6) неналежно оформите документи, потрібні для реєстрації;
            У випадку прийняття рішення про відмову Вам у реєстрації, ДпРЦОЯО надішле рекомендованим поштовим відправленням повідомлення, де буде зазначено причину відмови, та документи, надані Вами для реєстрації. Рішення про відмову в реєстрації приймається також у випадку, якщо ДпРЦОЯО не може створити абітурієнту особливі (специфічні) умови для проходження ЗНО відповідно до наданого ним висновку закладу охорони здоров’я. Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 18.03.2016 може виправити недоліки та
віддати документи відповідальному за формування комплектів реєстраційних документів у навчальному закладі, який закінчує, для подальшої відправки до ДпРЦОЯО
відправити документи на адресу ДпРЦОЯО (Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000).
ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ В ЗНО ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ
Випускники ЗНЗ поточного року не можуть відмовитися від реєстрації для участі в ЗНО, оскільки для отримання атестата їм потрібно скласти ДПА у формі ЗНО з 2-х предметів!
Якщо Ви через певні причини не можете взяти участь у ЗНО, то повинні до 18.03.2016 надіслати до ДпРЦОЯО раніше отриманий Сертифікат ЗНО-2016 року та заяву про відмову в реєстрації
Бажаємо успіхів!
Усю необхідну інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті ДпРЦОЯО www.dneprtest.dp.ua  або за телефоном (056) 790–24–99; 9-10-95 (відділ освіти, молоді та спорту).


 Олена Кононихіна, методист РМКНемає коментарів:

Дописати коментар